เกี่ยวกับเรา

PP Pharmacy มาตรฐานใหม่ของร้านขายยา

Professional Pharmacists
พีพีเภสัช ให้ความสำคัญกับเภสัชกรมืออาชีพ เภสัชกรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเรื่องยา สามารถเป็นที่พึ่งวางใจให้กับลูกค้าในการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ ความงาม การใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม สมกับเป็นบุคลากรทางการแพทย์

Community Pharmacy
พีพีเภสัช ร้านยามาตรฐานเภสัชกรรมชุมชน
เพราะเราอีกหนึ่งสถานบริการทางสุขภาพในชุมชนที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด มีเภสัชกรมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถคอยให้คำแนะนำตลอดเวลาทำการ เมื่อร้านยาไม่ใช่แค่ร้านค้าแต่เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน

ภญ.วัชรา ชื่นกิ่งแก้ว
เภสัชกร

3 เหตุผลที่ต้องเลือก PP Pharmacy

Drug Specialist ผู้เชี่ยวชาญด้าน ยา

เภสัชกรของร้านพีพีเภสัช มีความเชี่ยวชาญด้านยา ทั้งยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพร เภสัชกรของเราทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อลูกค้าของเราเสมอ เภสัชกรของเรา คอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ว่าผู้ป่วยมีภาวะที่ห้ามสั่งใช้ยา อันตรกิริยาระหว่างยา คำนวณโดสยาตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วย รวมถึงข้อจำกัดในการใช้ยาของคนไข้บางประเภท เช่น ผู้ป่วยจิตเวช ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร G6PD

Primary Health Consult ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ

เภสัชกรของร้านพีพีเภสัช เข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดีถึงความกังวลด้านสุขภาพและความงามของลูกค้า ลูกค้าแต่ละท่านมีปัญหาที่แตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ต่างกัน มาปรึกษาเภสัชกรของพีพีเภสัชก่อน เรายินดีให้บริการ ให้คำแนะนำเสมอ เราดีใจเป็นอย่างมากหากคุณได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม และ ถูกต้อง

Community Pharmacist เข้าถึงง่ายอย่างใส่ใจ

พีพีเภสัชเป็นร้านยาสำหรับชุมชน มีเภสัชกรชุมชนทำหน้าที่ตลอดเวลา ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพียงแค่เข้ามาสอบถามกับเรา เรายินดีให้คำแนะนำอย่างที่สุด จึงนับได้ว่าร้านยาและเภสัชกรของเรานั้น เป็นสถานบริการทางสุขภาพที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด

Shopping Cart